Pobočky
Vyhledávání
Zavřít

doktorské studium z pohledu Karolíny

Uvažujete o doktorském studiu? Nevíte, co od něj můžete očekávat? Chcete se dozvědět více?

Právě pro ty z vás, kteří alespoň na jednu otázku odpověděli ano, jsem si připravila krátké povídání na téma doktorské studium. Ráda bych vám přiblížila, co takové doktorské studium obnáší a jaké jsou vaše povinnosti.

Představte si situaci, kdy se v posledním ročníku střední školy, gymnázia či učiliště rozhodujete, co budete dále dělat. Mnozí z vás se rozhodnou pro pokračování ve studiích na vysoké škole.

Po úspěšném přijetí nastupujete na vysokou školu, do bakalářského studijního programu (3 roky). Po bakaláři následuje magisterský studijní program (2 roky). S vysokou mírou pravděpodobnosti si s titulem Mgr. nebo Ing. vystačíte a následně se vrháte do reálného pracovního prostředí. Nicméně je tady ještě jedna možnost. Můžete pokračovat dále ve studiu. A tím se dostáváme k doktorátu (3-4 roky).

Nebudu uvádět sáhodlouhé poučky a citace z různých oficiálních "lejster". Problematiku doktorátu vám přiblížím ze svého úhlu pohledu. Samozřejmě podmínky doktorského studia se liší podle vysoké školy a oboru, ale řekla bych, že určité rysy jsou zachovány.

Základem doktorátu je váš samostatný výzkum. Obvykle se pokračuje v rozvíjení tématu magisterské práce, ale samozřejmě se může stát, že se začnete zajímat o nové téma. Bohužel tam je ta nevýhoda, že musíte začínat od píky. Váš výzkum je tedy "středobod" doktorátu, na kterém systematicky pracujete. Samozřejmě máte své vedoucí, se kterými konzultujete svou vědecko-výzkumnou činnost.

Mimo výzkumu má doktorand ještě pár povinností. V rámci studijního plánu se navrhuje čtyři až pět "předmětů", které musíte v rámci svého studia zvládnout a složit z nich úspěšně zkoušku. Také je povinností se podílet na pedagogické činnosti, v mém případě jsem vedla skupinku bakalářských studentů v rámci laboratoří. V neposlední řadě, musíte publikovat výsledky své práce v odborných časopisech (nejlépe zahraničních) a na různých konferencích.

Až tohle vše budete mít a výzkum bude slušně rozjetý, přichází čas na státní doktorskou zkoušku. Je potřeba si připravit asi třicetistránkovou rešerši na téma vašeho výzkumu. Samotná zkouška se skládá z této rešerše a také z výše zmíněných předmětů. Po absolvování vám ještě zbývá dodělat výzkum, sepsat a obhájit disertaci.

Zdá se vám, že jsou tato studia obtížná? Co k tomu dodat, samozřejmě není to procházka růžovým sadem, především pokud jsou experimenty časově náročnější. Má doktorát i výhody? Z mého úhlu pohledu určitě ano. Pro mne hlavní motivací bylo zejména zajímavé téma, ale také možnost vycestovat do zahraničí na různé konference, kde člověk potká podobně smýšlející lidi. Nepochybně sám o sobě je skvělou praxí. Rozvíjíte si prezentační dovednosti, analytické myšlení a prohlubujete si pracovní zkušenosti v laboratoři.

Po ukončení doktorátu, získáváte titul Ph.D. uváděný za jménem a stal se z vás kovaný výzkumník. Nicméně můžete zjistit, že na trhu práce není takové uplatnění, nebo třeba se sami rozhodnete, že výzkumníkem být nechcete. Co následuje pak? To vám přiblížím v příštím článku, který bude na téma jak skloubit doktorát s reálnou praxí...

ZPĚT NA PŘEHLED
Vítejte v našem světě

Sídlo firmy NEDCON se nachází v Doetinchemu v Nizozemsku. Náš vlastní výrobní závod je umístěn v Pardubicích v České republice a pobočky NEDCONu naleznete v různých evropských zemích a ve Spojených státech.

Česká republika
Česká republika
NEDCON Bohemia, s.r.o.
Holandská 34
53301 Pardubice
+420 467 002 111
Nizozemí
Nizozemí
NEDCON BV
Nijverheidsweg 26
7005 BJ Doetinchem
+31 314 33 44 55
Německo
Německo
NEDCON Lagertechnik GmbH
Dinxperloer Straße 18-20
46399 Bocholt
+49 2871 4789
Francie
Francie
NEDCON France SAS
27, Rue Jean Wenger Valentin
F-67000 Strasbourg
+33 3 88 56 05 55
USA
USA
NEDCON USA LLC
10053 Simonson Road, Suite 2
45030 Hamson OH
+1 513 367 2656