Pobočky
Vyhledávání
Zavřít

Baterie, co s nimi?

S novými trainee přichází nové články a nová témata. Tím dnešním se je třídění monočlánků. Třídění odpadu se postupně stává součástí života většiny obyvatel České republiky. Umíme třídit papír, sklo a plasty, ale baterie, které jsou považovány za nebezpečný odpad, stále v mnoha případech opomíjíme.


Baterie a akumulátory (dobíjecí baterie) jsou součástí životů většiny z nás. Dovedete si představit den bez mobilu, ovladačů nebo třeba jen bez nástěnných hodin? Já tedy ne.


Baterie (nebo také monočlánky) jsou zařízení, která pomocí chemických reakcí vytvářejí elektrický proud a nelze je opětovně nabíjet. V akumulátorech probíhají vratné chemické reakce a vložením do nabíječky je možné chemický proces obnovit.
Baterie jsou plné recyklovatelných kovů. Nejvíce je využíváno zinku, železa, manganu, niklu, kadmia, rtuti nebo olova. Především poslední tři jmenované jsou pro životní prostředí obzvláště nebezpečné. Uniknou-li tyto látky do přírody, mohou znečistit půdu, kontaminovat povrchové nebo spodní vody a způsobovat onemocnění jako je rakovina.


Pokud se jich větší množství dostane do spalovny spolu s komunálním odpadem, mohou znečistit ovzduší a jejich zplodiny kontaminovat půdu, vodu a nás.


Ale kam s nimi, když na skládku nebo do sběrného dvora nesmí? Odpověď je jednoduchá. Stačí je přinést vybité zpět do prodejny elektra (a to bez ohledu na jejich značku nebo množství), kde je zdarma převezmou k ekologické likvidaci. Kromě toho můžeme použité baterie vhodit do červených kontejnerů na elektroodpad nebo do sběrných boxů umístěných v různých obchodních domech, prodejnách, školách a sběrných dvorech.


Důležité je mít tato místa vždy na dosah, a proto se s jedním takovým již brzy setkáte u nás v NEDCONu.
A nezapomeňte, třídění má smysl!


Hanka

ZPĚT NA PŘEHLED
Vítejte v našem světě

Sídlo firmy NEDCON se nachází v Doetinchemu v Nizozemsku. Náš vlastní výrobní závod je umístěn v Pardubicích v České republice a pobočky NEDCONu naleznete v různých evropských zemích a ve Spojených státech.

Česká republika
Česká republika
NEDCON Bohemia, s.r.o.
Holandská 34
53301 Pardubice
+420 467 002 111
Nizozemí
Nizozemí
NEDCON BV
Nijverheidsweg 26
7005 BJ Doetinchem
+31 314 33 44 55
Německo
Německo
NEDCON Lagertechnik GmbH
Dinxperloer Straße 18-20
46399 Bocholt
+49 2871 4789
Francie
Francie
NEDCON France SAS
27, Rue Jean Wenger Valentin
F-67000 Strasbourg
+33 3 88 56 05 55
USA
USA
NEDCON USA LLC
10053 Simonson Road, Suite 1
45030 Hamson OH
+1 513 367 2656